Dierenvoeding

bijproducten in dierenvoeding

Dierlijke bijproducten in hondenvoeding

Hebben jullie je, net als ik, wel eens de vraag gesteld: wat zijn nu dierlijke bijproducten in hondenvoeding?
Ik zal je snel uit de droom helpen en het niet moeilijker maken dan dat het al is.

Dierlijke bijproducten kan van alles zijn. Het is eigenlijk alles wat voor ons mensen niet voor consumptie geschikt is of te wel bestemd is. Dit betekent dan niet automatisch dat dierlijke bijproducten niet geschikt zijn voor menselijke consumptie.

Dierlijke bij producten worden namelijk in verschillende categorieƫn ingedeeld:

 • Categorie 1 en 2
  Deze dierlijke bijproducten mogen niet in dierenvoer terecht komen. Op de site van de Nederlandse voedsel en waren autoriteit staat beschreven welke producten er in welke categorie vallen en wat je er mee mag doen of moet doen.
 • Categorie 3
  Bevat dierlijke bijproducten die afkomstig zijn van dieren die voor humane consumptie goedgekeurd zijn en mogen voor dierenvoer gebruikt worden.

Categorie 1

Categorie 1 materiaal is materiaal dat een risico vormt voor de gezondheid.

 • een risico vormt door een overdraagbare encefalopathie (BSE/TSE);
 • stoffen bevat, zoals hormonen;
 • bevat van milieuverontreinigende stoffen;
 • kadavers van bijvoorbeeld boerderijdieren, gezelschapsdieren, hobbydieren en dierentuindieren;
 • wilde dieren daarvan wordt vermoed dat zij met op mens of dier overdraagbare ziekten zijn besmet;
 • proefdieren.

Wat gebeurt er met deze producten?
Ze moeten worden verbrand, begraven of worden verwerkt met sterilisatie onder druk. Op dit moment is Rendac het enige bedrijf in Nederland die categorie 1 en 2 materiaal verwerkt.
Op de website van Rendac staat dat ze de producten verwerken tot categorie 1 diermeel en dierlijk vet, wat wordt ingezet als biobrandstof voor de productie van energie in energiecentrales en cementovens en bij Rendac zelf.

Categorie 2

In deze categorie valt het slachtafval van de slager, mest en de inhoud van het maag-darmkanaal.

 • dierlijke producten die resten bevatten van diergeneesmiddelen;
 • dieren die anders dan door slachting, voor menselijke consumptie sterven of gedood worden. Bijvoorbeeld bepaalde kadavers van boerderijen of dieren die gedood worden om dierziekte te bestrijden;
 • bedorven voedingsmiddelen of vlees dat bij de keuring tijdens het slachten ongeschikt is verklaard voor humane en dierlijke consumptie.

Wat gebeurt met categorie 2 materiaal?

 • het maken van organische meststoffen en bodemverbeteraars.
 • als compost
 • omgezet in biogas (na sterilisatie onder druk)
 • als het om mest gaat, mag het rechts treeks worden uitgereden op het land

Welke dierlijke bijproducten zijn wel toegestaan in diervoer?

Dierlijke bijproducten uit categorie 3 zijn toegestaan in diervoer. Dit zijn dus enkel producten van dieren die zijn goedgekeurd voor humane consumptie. In veel gevallen gaat het om producten die ook geschikt zijn voor humane consumptie, maar doordat veel mensen ze niet eten, niet worden bestemd voor humane consumptie. Zoals tong, hersenen, nieren en kippennekken.

Categorie 3 producten zijn onder andere:

 • dieren die geslacht zijn in een slachthuis en na een inspectie overeenkomstig EU-wetgeving zijn goedgekeurd, maar om commerciĆ«le redenen niet voor humane consumptie geschikt zijn (zie mij uitleg hierboven);
 • rauwe melk van gezonde dieren;
 • hoeven, haren, veren, wol, bont, huiden en horens van dieren goedgekeurd voor humane consumptie;
 • karkassen en bepaalde delen van dieren die in een slachthuis zijn geslacht en na een keuring voor het slachten geschikt zijn verklaard om voor menselijke consumptie te worden geslacht,
 • karkassen en delen van dieren die voor menselijke consumptie ongeschikt zijn verklaard, maar die geen symptomen van op mens of dier overdraagbare ziekten vertoonden - pens is bijvoorbeeld niet geschikt voor menselijke consumptie, maar wel gezond voor honden;
 • dierlijke bijproducten die ontstaan bij de productie van voor menselijke consumptie bestemde levensmiddelen - afsnijdsels zoals zenen, kanen en vette beenderen;
 • keukenafval en etensresten die niet afkomstig zijn van internationale middelen van vervoer.
 • bloed, placenta
 • schelpen van schelpdieren en schalen van schaaldieren met weke delen of vlees
 • eieren en bijproducten van eieren, zoals eierschalen
 • vetweefsel

Zijn dierlijke bijproducten ongezond?

Wanneer we niet een specificatie van dierlijke bijproducten op de verpakking zien staan kunnen we ook niet weten welke bijproducten het dan zijn. Het kan dan bv zijn dat we te maken hebben met dierlijke eiwitten op basis van veren en hoeven hiervan kunnen we zeggen dat deze eiwitten slecht verteren omdat het niet zoveel voedingsmiddelen oplevert, maar sommige dierlijke bij producten zijn wel heel goed en bevatten goede verteerbare eiwitten. Het probleem is echter dat wanneer de producent het er niet op zet we dit dus niet na kunnen gaan.

Het voordeel wat insecten hebben is dat we niet beschikken over dierlijke bijproducten bij het verwerken van insecten gebruiken we de larven. Hiervan wordt het vet van de eiwitten gescheiden. Dit maakt dat het voer van QiZen een zuiver voer is met 1 eiwit bron en duidelijk aangegeven kan worden dat er geen dierlijke bijproducten in zitten.

Wat ook duidelijk wordt als we bovenstaand lezen is, dat omdat we geen reguliere dierlijke eiwitten gebruiken we dus ook niet hoeven na te denken wat we van de bijproducten moeten maken. We hoeven bv. geen compost te maken wanneer onze larven dit als van zich zelf maken.